فیلم رستورانی که در سیل امامزاده داوود نابود شد / 4 کارگر کشته شدند + عکس