شهرخبر
شنبه ۸ مرداد ۱۴۰۱ - ۱۳:۳۱

بافت تاریخی یزد درگیر آبگرفتگی و سیل تابستانی شد و برخی از خانه های این شهر میراث جهانی تخریب شدند.

سیل در شهر جهانی یزد