عکس جنجالی نمایندگان در سیل امامزاده داوود /چرا نه غم دارید نه دلهره ؟