وزیر ارشاد رئیسی: برخورد با کنسرت‌ها یکی از دغدغه‌های ما بود که مرتفع شد