شهرخبر

سقوط سقف خانه بر روی چند خودرو در رودهن +ویدئو

برای تماشا ویدئو سقوط سقف خانه به دلیل طوفان باما همراه باشید.

سقوط سقف خانه بر روی چند خودرو در رودهن +ویدئو

سقوط سقف خانه به دلیل طوفان

در پی وقوع طوفان سقف شیروانی پنت هاوس یک خانه در امامت رودهن از جا کنده شد و مردم شاهد سقوط سقف خانه به دلیل طوفان بر روی چند خودرو بودند.

برای تماشا ویدئو سقوط سقف خانه به دلیل طوفان باما همراه باشید.

منبع: چند ثانیه