بمباران مواضع داعش از سوی جنگنده های عراقی در نینوا