ببینید | هشدار با بلندگو به ساکنان منطقه امامزاده داوود | بارندگی عصر شدیدتر است؛ در خانه‌ها نمانید