بیرانوند: برنامه ام برای تعیین روز جهانی وزنه برداری جامع و کامل است

 محسن بیرانوند، دبیر سابق فدراسیون وزنه برداری درباره تصویب پیشنهادی که برای روز جهانی وزنه‌برداری داده بود، گفت:  برنامه ام  جامع و کامل است که شامل انتقال وزنه‌برداران و میله صفحات آن‌ها با تجهیزات کامل به پارک‌ها بود تا در آن وزنه‌برداران به اجرای حرکات یکضرب و دوضرب بپردازند. همچنین از ورزشکاران به نام و قهرمانان این رشته در آن استفاده می‌شد تا این حرکت نمادین باعث جذب جوانان به این رشته شود.

بیرانوند گفت: در نظر داشتیم بروشوری در خصوص مزایای وزنه‌برداری و غلط بودن باورهایی که منجر به کوتاه‌تر شدن ورزشکاران می‌شود را بین خانواده‌ها تقسیم کنیم و در کنار آن آدرس باشگاه و شماره تماس افراد از جمله مربیان و هیئت های استانی بین افراد توزیع شود تا بتوانند راه دسترسی به آن‌ها را داشته باشند. همچنین برای این روز یک شعار و پوستر طراحی کردیم تا این اتفاق بیشتر به شناخت مردم از این رشته کمک کند.

بیرانوند برنامه ام برای تعیین روز جهانی وزنه برداری جامع و کامل است