مرگ دردناک مهندس و دانشجو عمران در کنار جوشکار ساختمان / در بندرعباس رخ داد

به گزارش رکنا، این حادثه در ساختمانی در حال ساخت در خیابان والفجر (صمدو) بندرعباس اتفاق افتاد. ماجرا از این قرار بود که 3 نفر برای پایین آمدن از ساختمان، سوار آسانسور کارگاهی شدند اما این آسانسور به دلیل نداشتن ایمنی و نقص فنی سقوط کرد. در جریان این حادثه هر 3 نفر شامل: مهندس ناظر پروژه، دانشجوی رشته عمران که در حال کارورزی بود و جوشکار پروژه جان خود را از دست دادند.