شهرخبر

ببینید | سخنرانی قابل تامل شهید مطهری: اگر حکومت اسلامی بخواهد زمینه اختناق را فراهم کند قطعا شکست خواهد خورد

ببینید | سخنرانی قابل تامل شهید مطهری: اگر حکومت اسلامی بخواهد زمینه اختناق را فراهم کند قطعا شکست خواهد خورد

بخشی از سخنان شهید مطهری درباره اختناق در جامعه توسط حکومت را ببینید.

266 69