لزوم همکاری همه دستگاه‌ها برای تکمیل شبکه ملی اطلاعات