شهرخبر

ببینید | تصاویر جالب از نجات نوجوان در حال غرق شدن توسط پهپاد

ببینید | تصاویر جالب از نجات نوجوان در حال غرق شدن توسط پهپاد

پهپاد نجات قادر است با سرعت ۸۵ کیلومتر در ساعت پرواز کند این پهپاد برای کمک در شرایط بحرانی طراحی شده است. منبع: فارارو

264 262