تذکرات شفاهی نمایندگان درباره حقوق بازنشستگان و گرانی و رتبه‌بندی معلمان