تقدیر قالیباف از اقدامات وزارت اطلاعات در تامین امنیت پایدار کشور