ببینید | سنگ‌تمام هواداران برای خرید جدید | استقبال بی‌نظیر از ستاره فوتبال خبرساز شد