شهرخبر

لحظه غرق شدن جوان زاهدانی در سیل بی‌رحم / فیلم

تصاویر تلخی از غرق شدن جوانی در سیل زاهدان را ببینید.

لحظه غرق شدن جوان زاهدانی در سیل بی‌رحم / فیلم