سقف قرارداد در ایران کشک است / گرو کشی به سبک تاج

تصاویر نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی ۵ مرداد به رشته‌های مختلف ورزشی اختصاص یافته است.

خبر ورزشی

گل

استقلال

فرهیختگان ورزشی

همشهری ورزشی

ایران ورزشی