شهرخبر

واکاوی رابطه تعیین سقف اجاره‌بها و کنترل بازار اجاره مسکن

به عقیده کارشناسان فراهم کردن بسترهای ساخت مسکن به طور گسترده در نهضت ملی مسکن، یک نقش آفرینی از سوی دولت است که بازار مسکن را به سمت ناکارآمدی سوق نمی‌دهد.

واکاوی رابطه تعیین سقف اجاره‌بها و کنترل بازار اجاره مسکن

مشرق نیوز