شهرخبر

میهمانان غرفه خبرگزاری تسنیم در سومین روز نمایشگاه هم افزایی مدیریت ایران

آخرین روز نمایشگاه هم افزایی مدیریت ایران سه شنبه 4 مرداد در مصلی امام خمینی (ره) برگزار شد و غرفه خبرگزاری تسنیم میزبان میهمانان و مسئولین بازدید کننده بود.

میهمانان غرفه خبرگزاری تسنیم در سومین روز نمایشگاه هم افزایی مدیریت ایران

خبرگزاری تسنیم