شهرخبر

میهمانان غرفه خبرگزاری تسنیم در دومین روز نمایشگاه هم افزایی مدیریت ایران

دومین روز نمایشگاه هم افزایی مدیریت ایران دوشنبه 3 مرداد 1401 در مصلی امام خمینی (ره) برگزار شد و غرفه خبرگزاری تسنیم میزبان میهمانان و مسئولین بازدید کننده بود.

میهمانان غرفه خبرگزاری تسنیم در دومین روز نمایشگاه هم افزایی مدیریت ایران

خبرگزاری تسنیم