شهرخبر

فیلم/ ماموریت قالیباف به کمیسیون عمران مجلس

قالیباف

ماموریت رئیس مجلس به کمیسیون عمران برای شناسایی قصور احتمالی دستگاه ها در سیل استهبان استان فارس.