شهرخبر

حرکت نمایشی یک دوچرخه سوار در شیلی + عکس

حرکت نمایشی یک دوچرخه سوار در شیلی + عکس

یک دوچرخه سوار در جشن روز دوچرخه BMX در سانتیاگو مهارت های خود را به نمایش می گذارد.