پیش بینی کاهش نرخ تورم در نیمه دوم سال/تلاش دولت برای خاموش کردن موتور تورم

مهدی طغیانی در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی افکارنیوز، با اشاره به افزایش پایه پولی و نقدینگی در جامعه گفت: مولفه های زیادی بر نقدینگی جامعه اثر می گذارد.

 

وی با اشاره به تاثیر پایه پولی در افزایش نقدینگی تاکید کرد: پایه پولی آثار زیادی بر نقدینگی جامعه می گذارد و اگر پایه پولی افزایش پیدا کند آثار جدی بر روی افزایش نقدینگی و تورم خواهد گذاشت.

این نماینده مجلس بیان کرد:تلاش دولت سیزدهم بر این اساس بوده که پایه پولی که موتور مهم تورم زایی در کشور است مثل گذشته کار نکند و این موتور خاموش شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به موضوع استقراض از بانک مرکزی تاکید کرد: همچنین موضوع برداشت از منابع بانک مرکزی و ایجاد تنخواه گردان در این دولت رخ نداد آنهم علی رغم کسری شدیدی که وجود دارد. دولت هر ماه  تلاش کرده کسری بودجه را به غیر از روش های موثر در پایه پولی جبران کند و آمارها در این بخش گویای این موضوع است.

این نماینده مجلس با بیان این موضوع تنها عامل موثر بر نقدینگی نیست، بیان کرد: در این بخش ما موضوع خلق اعتبار بانکی هم داریم که ناشی از عملکرد بانکهاست و این موضوع کماکان در حال رخ دادن است.

وی تاکید کرد: البته بانک مرکزی در این بخش تدابیری را مدنظر داشته است و سقفی را برای تراز نامه بانکها در نظر گرفت و امسال هم تلاش دارد این موضوع را اجرایی کند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: البته دست بانک مرکزی هم مقداری در این بخش بسته است.

وی با اشاره به اصلاح قانون بانک مرکزی ادامه داد: طرح اصلاح قانون بانک مرکزی کاملا می تواند دست بانکها را باز کند و بال رشد نقدینگی را کنترل کند و خلق پول تا حد زیادی کاهش پیدا کند.

این نماینده مجلس اظهارکرد: البته شاید مردم سوال کنند که تورم حاصل شده از چه چیزی نشئت می گیرد؟ لذا یکی از مهمترین مولفه های تورم، نقدینگی است.

وی با اشاره به هزینه تمام شده تولید در افزایش نرخ تورم بیان کرد: حتما این موضوع – هزینه تمام شده تولید -  هم در ایجاد نرخ تورم تاثیرگذار است.

پیش بینی کاهش نرخ تورم در نیمه دوم سال/تلاش دولت برای خاموش کردن موتور تورم

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: همچنین حذف ارز 4200 تومانی هم آثار تورمی داشته است. بنابراین در مجموع ما باید بدانیم که تورم عوامل متعددی دارد که مهترین آن رشد نقدینگی در جامعه است.

وی با بیان اینکه بخشی از تورم حاصل شده وارداتی بود، بیان کرد: بخش از این موضوعات به جنگ اوکراین و بخش از آن ناشی از مشکلات خودمان بود که ارز4200 تومانی در آن نقش داشت.

این نماینده مجلس اظهارکرد:امیدواریم بعد از شوک ارز 4200 تومانی مسیر کاهش نرخ تورم را در پی داشته باشیم لذا تصمیمات و سیات گذاری ها این موضوع را تایید می کند و امیدواریم بتوانیم در صحنه عمل هم این موضوع را ببینیم.

وی تاکید کرد: پیش بینی ما برای نیمه دوم سال و سال آینده کاهش بسیار جدی در نرخ تورم است.