بارسلونا هم هایجک می‌کند!/ دست چلسی در پوست گردو ماند