به گزارش اکوایران، در سال مالی 1400 یکی از عملکردهای ضعیف شرکت بورس اوراق بهادار تهران را شاهد بودیم. با وجود این عملکرد مالی ضعیف، اعضای هیئت مدیره این شرکت در مجمع عمومی سالیانه حق حضور جلسات و پاداش سالیانه خود را بدون در نظر گرفتن این عملکرد ضعیف با ارقام قابل توجهی به تصویب رساندند.

درآمد عملیاتی و سود خالص شرکت بورس اوراق بهادار تهران

شرکت بورس اوراق بهادار تهران صورت های مالی سال 1400 را در انتهای هفته سوم تیرماه منتشر کرد. این شرکت در سالی که گذشت با 63 درصد کاهش درآمد های عملیاتی، از یک میلیون و 395 هزار میلیارد تومانی که در سال 1399 کسب کرده بود به مبلغی در حدود 515 هزار میلیارد تومان رسید. سود خالص شرکت بورس اوراق بهادار تهران نیز از مبلغ یک میلیون و 248 هزار میلیارد تومان به 499 هزار میلیارد تومان کاهش یافت که کاهش 60 درصدی سود خالص را نشان می دهد.

عملکرد مالی بورس تهران...

سنا، پایگاه خبری بازار سرمایه ایران این کاهش درآمد و سود خالص را متأثر از کاهش کارمزد نظارتی بر معاملات بورس و فرابورس عنوان کرده است اما تحلیلگران بازار سرمایه مسائل دیگری مثل تصمیمات هیئت مدیره و خروج پول حقیقی از بازار را به عنوان دلایل این افت شدید می‌دانند.

نسبت‌های مالی در دو سال اخیر

با توجه به شرایط خاص شرکت بورس اوراق بهادار که از لحاظ فعالیت‌ها و درآمدها با شرکت های مالی دیگر متفاوت است، نسبت‌های مالی گویای وضعیت این شرکت است. نسبت وجه نقد و نسبت جاری شرکت بورس در سال 99 بین چهار تا پنج دهم بوده است و در سال 1400 به کمتر از 0.4 رسیده است. در باره این دو نسبت می توان گفت که در شرکت های بازرگانی و صنعتی ، نرخ این دو نسبت در شرایط مطلوب بین 1 تا 2 است و کمتر از 1 بودن آن توجیهی ندارد. در شرکت بورس اوراق بهادار تهران با توجه به شرایط فوق و تصمیمات دولت برای جلوگیری از وجود وجه نقد راکد منطقی است که این دو نسبت به کمتر از 1 برسند. این در حالی است که کاهش نسبت های نقدینگی به کمتر از 0.5 دهم توجیه پذیر نیست و آسیب‌های جدی برجای می گذارد.

نسبت های مالی بورس تهران...

در سال مالی 1399 بازده دارایی های این شرکت 58 درصد بوده و بازده حقوق مالکانه آن به بیش از 73 درصد رسیده است که دلیل عمده آن افزایش ناگهانی ورود پول حقیقی به بازار بود که با تبلیغات وسیع و فراخوان شخصیت‌های دولتی شکل گرفت. ورود سرمایه باعث رشد ناگهانی کارمزدها و معاملات بازار سرمایه شد. سال 1400 بازده دارایی ها و حقوق مالکانه شرکت بورس اوراق بهادار تهران به کمتر از 25 درصد رسید که نتیجه افت عمق بازار بود.

تصمیمات مجمع عمومی سالیانه

در مجمع عمومی سالیانه این شرکت که در تاریخ 30 تیر 1401 برگزار شد، اعضای هیئت رئیسه انتخاب شدند و آقای بهروز خدارحمی به عنوان رئیس مجمع انتخاب شد. پس از تصویب صورت های مالی سال 1400 و انتخاب حسابرس و بازرس قانونی، روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب شد. در انتهای مجمع  نیز حق حضور اعضای غیر موظف 5 میلیون و 500 هزارتومان برای حضور حداقل یک جلسه درماه به تصویب رسید. پاداش اعضای هیئت مدیره نیز در سال 1401 به رقم 910 میلیون تومان تصویب شد.

با توجه به شرایط کنونی بازار سرمایه و حجم بالای بی‌اعتمادی سهامداران و سرمایه گذاران نسبت به بورس تهران، رقم پاداش و حق حضورهای مصوب چشمگیر است. در انتهای این مجمع هزار میلیارد تومان به عنوان کمک هزینه به مصارف مربوط به ترویج و ارتقای سواد مالی تصویب شد.