عشق دیرپای «مدل» ایتالیایی : می خواهم با احمدی نژاد ازدواج کنم / او تنها مرد روی زمین است + عکس