شهرخبر

فعال سیاسی اصولگرا : دولت از اصولگرایان است ، اصولگرایان از عملکرد رئیسی رضایت دارند

فعال سیاسی اصولگرا : دولت از اصولگرایان است ، اصولگرایان از عملکرد رئیسی رضایت دارند

فردا نوشت: پورمختار گفت: گرچه اصولگرایان نمره مثبت و قابل قبول به عملکرد دولت می دهند اما نگاه مردم به دولت باید جداگانه ارزیابی شود.

محمدعلی پورمختار درباره میزان رضایت اصولگرایان از عملکرد دولت سیزدهم گفت: رضایت اصولگرایان را خیلی نباید ملاک قرار داد چون درباره این موضوع رضایت مردم باید ملاک قضاوت باشد. دولت از اصولگرایان است بنابراین آنها از یک خط فکری سیاسی، فرهنگی و اجتماعی هستند.

وی با اشاره به مواضع انتقادی بعضی سیاسیون و نمایندگان اصولگرا به دولت افزود: گرچه اصولگرایان نقدهایی به دولت دارند و مجلس انقلابی اصولگرا نیز اخیرا کارت های زردی را به برخی وزرا داد و هم اکنون در مجلس چندین طرح استیضاح در حال پیگیری هستند اما در کل آنها از روی کارآمدن این دولت و اقداماتی که تا به حال به ویژه در حوزه سیاست خارجی صورت گرفته راضی هستند.

پورمختار: اصولگرایان از عملکرد دولت رضایت دارند

این فعال سیاسی با بیان اینکه نقدها بیشتر در حوزه عملکرد اقتصادی دولت است، اصولگرا گفت: وقتی مردم برای حل مشکلات معیشتی و اقتصادی شان به نمایندگان حوزه انتخابیه خود مراجعه می کنند، طبعا نمایندگان نیز در موضعگیری های شان عدم رضایت خود و موکلان شان را از اوضاع اقتصادی بیان می کنند.

وی درباره میزان احیای سرمایه اجتماعی متأثر از عملکرد دولت سیزدهم یادآور شد: گرچه اصولگرایان نمره مثبت و قابل قبول به عملکرد دولت می دهند اما نگاه مردم به دولت باید جداگانه ارزیابی شود و براساس این ارزیابی است که می توان درباره وضعیت سرمایه اجتماعی نظر داد.

۲۱۲۱۷