شهرخبر

زیدآبادی: دینداری جلب رضایت خداست نه بنده خدا

اعتمادآنلاین|

احمد زیدآبادی نوشت:

دینداری جلب رضایت خداست؛ اما معمولاً با جلب رضایت دینداران یکی گرفته می‌شود.

بعضی از مسئولان اغلب از ضرورت رعایت حساسیت دینداران و تأمین رضایت آنها به عنوان مهمترین هدف حکومت سخن می‌گویند؛ آن هم ظاهراً طیفی از دیندارانی که متأسفانه عقاید خود را به جمود و تعصب و تحجر آمیخته‌اند و چون توانِ دفاع منطقی از طریق بحث و گفتگوی آزاد از عقاید و ایده‌های خود را ندارند؛ عنصر زور و اجبار را جایگزین آن می‌کنند.

هدف دینداری تأمین رضایت خداوند و هدف حکومتداری هم جلب رضایت عموم مردم یک جامعه است. هیچکدام از اینها با زور و اجبار سازگاری ندارد.