ضرب و جرح یک هفته‌ای مهاجر جوان توسط قاچاقچیان بی‌رحم