شهرخبر

فرجی مدیرکل دفتر توسعه فناوری سینمایی و سمعی بصری شد

فرجی مدیرکل دفتر توسعه فناوری سینمایی و سمعی بصری شد

طی حکمی از سوی محمد خزاعی رئیس سازمان سینمایی، محمدرضا فرجی به سمت مدیرکل دفتر توسعه فناوری سینمایی و سمعی بصری منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، متن این حکم به این شرح است:

جناب آقای محمدرضا فرجی

بنا به پیشنهاد معاون فناوری نوین و مطالعات سینمایی و نظر به تجربه، شناخت و تعهد ، شما را به سمت مدیرکل دفتر توسعه فناوری سینمایی و سمعی و بصری منصوب می‌کنم. امیدوارم با استفاده از ظرفیت‌های موجود و تعامل با فعالان این حوزه زمینه‌های رشد، توسعه و ارتقای فناوری‌های سینمایی را فراهم آورید.

تهیه و تدوین ضوابط، دستورالعمل‌ها، استانداردها و صدور مجوز تأسیس و  نظارت و ارزیابی فعالیت مراکز پشتبیانی فنی،  صدور مجوز و نظارت بر احداث، بهره‌برداری و تغییر کاربری سینماها، سالن‌های نمایش فیلم و پردیس‌های  سینمایی، صدور موافقت اصولی ساخت سالن نمایش فیلم با توجه به ضوابط و مقررات مربوطه، تهیه برنامه سالیانه تأمین نیازهای فنی سینمایی و سمعی بصری در حوزه تولید و نمایش فیلم با هماهنگی و همکاری حوزه‌های ذیربط، بررسی و ارزیابی کیفیت خدماتی مراکز پشتیبانی فنی و تهیه گزارش‌های کاربردی برای بهبود کیفیت خدمات فنی در سینمای کشور، تهیه و تدوین و نظارت بر اجرای دستورالعمل اصولی، استانداردها و الگوهای ساخت، توسعه و بازسازی سالن‌های نمایش فیلم، بررسی و ارزیابی وضعیت کمی و کیفی تجهیزات مراکز پشتیبانی فنی و تهیه گزارش‌های کاربردی مورد نیاز، برنامه ریزی به منظور استانداردسازی فرآیند تولید فیلم برای حفظ و ارتقای کیفیت فنی تولیدات سینمایی محصولات سمعی و بصری، برنامه ریزی برای گسترش فعالیت، سرمایه گذاری و مشارکت بخش غیردولتی از طریق ارائه تسهیلات و تنظیم برنامه‌ها شیوهای تشویقی به منظور بازسازی، توسعه و ارتقای فناوری و بروزرسانی تجهیزات فنی و ارائه گزارش به مراجع ذی صلاح و انجام سایر امور ارجاعی حسب دستور مقام مافوق از جمله مأموریت‌ها و وظایف این دفتر می‌باشد. موفقیت شما را از خداوند منان خواستارم.

رئیس سازمان سینمایی از خدمات ارزنده و تلاش‌های آقای علی احمدی ناقدی با توجه به پایان مأموریت اداری وی قدردانی کرد.

انتهای پیام/