شهرخبر

با توضیح علی فلاحتی، رییس کمیته بدوی انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال مشخص شد که مهدی تاج مشکلی برای حضور در انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال ندارد.

پیش تر گفته شد چون مهدی تاج سه دوره در انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال و اعضای هیات رییسه ثبت نام کرده است طبق قانون این دوره حق حضور در انتخابات را ندارد.

علی فلاحتی که در این خصوص در برنامه فوتبال برتر صحبت می کرد؛ توضیح داد: « به جز بند سه ماده ۳۳ بند یک ماده ۳۹ هم داریم. ماده ۸۸ و آخرین ماده اساسنامه اجرایش را از تاریخ تصویب قرار داده است. برخی دوستان می‌گویند این موضوع شامل حال اساسنامه قبلی هم می‌شود اما قانون داریم. اساسنامه و مقررات انتخاباتی باید تابع قوانین مادر مثل قانون مدنی باشند و خود قانون اساسی و همه قوانین دیگر ما نیز باید تابع قانون اساسی باشند‌. در ماده ۴ قانون مدنی آمده اثر قانون نسبت به آینده است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد که اینجا نشده است. به همین دلیل این بحث تمام شده و بدیهی است برای افرادی که سه دوره عضو هیات رئیسه بوده‌اند، هیچ منع قانونی وجود ندارد.»

نکته ابهام بر انگیز این انتخابات نامزدهایی هستند که موفق نشده اند 5 امضاء از اعضای مجمع عمومی را به هنگام ثبت نام ارایه دهند. در مورد این ها هم گفته می شود حضور آنها در انتخابات باطل خواهد شد یا به نوعی نامزدی آنها برای شرکت در انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال مورد تایید قرار نخواهد گرفت. توضیح رییس کمیته بدوی انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال در این مورد این چنین بود: « نباید آنها را به سمت نقص مدارک، شیفت کنیم. به صورت مثال در گذشته اگر کسی امتحان تافل را نمی‌داد حق نشستن در جلسه امتحان دکتری را نداشت‌. این موضوع یک پیش فرض بود و این امضاءها نیز پیش فرض است. اینکه در اجرا اتفاقی افتاده که فدراسیون مقصر باشد، جزو موارد اضطراری است که در کمیته بررسی می‌شود.این مسائل جزو نقص مدارک محسوب نمی‌شود. نقص مدرک مثل اینکه سوابق ورزشی یک نامزد کم است یا گواهی عدم سوء پیشینه خود را ارائه نکرده است‌ اما پنج امضا برای رئیس و دو امضا برای سایر ارکان، به عنوان پیش فرض است. اگر به هر دلیلی ثابت شود این مشکل از طرف فدراسیون بوده نباید حق کسی را ضایع کرده و آن را به عنوان نقص مدرک تلقی کنیم زیرا این موارد یک پیش فرض است.»