شهرخبر

قیمت دولتی هندوانه و خربزه درسال ۱۲۹۵ + تصویر اعلامیه

 قیمت دولتی هندوانه و خربزه  درسال ۱۲۹۵ + تصویر اعلامیه

تاریخ ما نوشت :تصویری از برگه اعلان قیمت هندوانه و خربزه توسط کاشف الملک شهردار مشهد در سال ۱۲۹۵ هجری شمسی رامی بینید .

 قیمت دولتی هندوانه و خربزه  درسال ۱۲۹۵ + تصویر اعلامیه

بیشتر بخوانید :

21220