آیت‌الله رئیسی: انتقال نسل‌به‌نسل فرهنگ غدیر جزء مسئولیت‌های اهالی شعر و ادب است