شهرخبر

صحبت‌های احساسی ژاله صامتی در شب فینال عصر جدید را در ویدئو زیر ببینید.

ژاله صامتی - عصر جدید