تأمین بیش از ۱۰۰ درصدی آب و برق مورد نیاز پتروشیمی‌های عسلویه