شهرخبر

وضعیت ناگوار مرمت گنبدهای تاریخی شهر اصفهان + عکس

وضعیت ناگوار مرمت گنبدهای تاریخی شهر اصفهان + عکس

وضعیت ناگوار مرمت گنبدهای تاریخی شهر اصفهان به گنبد مسجد امام (ره) نیز رسید و این‌بار نوبت این گنبد صفوی شد تا پس از مرمت شرایط بدی را داشته باشد.

منبع: مهر