تبلیغات صدا و سیما علیه ازدواج آسان است | محرم امسال مردم برای تامین هزینه‌های ازدواج نذر کنند | تمام نهادها شعاری و تعارفی برخورد می‌کنند