شهرخبر

پدر و مادر و خواهر و برادر کوچکتر علی طولابی درباره واکنش‌های مردم به اجرای فینال او چه گفتند؟

علی طولابی - عصر جدید