شهرخبر

اگر هندوانه و پسته بخورید، زمین فرونشست می کند!

کدخبر: 508473
اقتصادنیوز:کاهش سطح آب‌های زیرزمینی و منابع آبی در کشور منجر به تشدید فرونشست زمین می‌شود. در این میان تولید برخی محصولات کشاورزی مانند هندوانه و پسته به کاهش منابع آبی و در نتیجه فرونشست کشور بیشتر دامن زده است.