شهرخبر

ترامونت اکس، شاسی بلند جذاب آلمانی ویژه بازار چین (+عکس)

ترامونت اکس رونمایی شد. تغییراتی که در این خودرو مشاهده می شود برای مدل جدید اطلس در بازار آمریکا نیز به احتمال زیاد اعمال خواهد شد.

موبنا