پلیس راهور تهران بزرگ: معابر پایتخت خلوت است، تند نروید