برگزاری جشنواره جهانی شعر آیینی «آستان»/ ارسال 2600 اثر در شکوه سیرت امام حسین(ع)