شهرخبر

روغن این گیاه شیرازی قاتل اصلی ریزش مو شناخته شد

کارگر آنلاین | استفاده از روغن آویشن به تنهایی یا با سایر مواد دیگر میتواند موهای شما را ضخیم و درخشان کند و از ریزش آن نیز جلوگیری کند.