فیلم/ اتحاد مردم و سپاه برای توسعه ۳ روستا در استان ایلام