شهرخبر

پنجره مهر؛

کشت فراسرزمینی، میانبری برای توسعه کشاورزی

کشت فراسرزمینی، میانبری برای توسعه کشاورزی

نائب رئیس انجمن کشت فراسرزمینی گفت: ونزوئلا با هدف کشت فراسرزمینی یک میلیون هکتار زمین کشاورزی در اختیار ایرانیان قرار داده است.