درگیری مرگبار بین قاچاقچیان سوخت در بندرعباس / قتل بخاطر 6 میلیون تومان