خیزش گردو خاک در نقاط مختلف کشور/ رگبار و رعد و برق در ۴ استان