قرارداد سوآپ گازی ایران و ترکمنستان، اقدام مثبتی بود/ برای صادرات گاز نیازمند برای کلان هستیم/ قرارداد گازی ایران-ترکیه باید حفظ شود