نکات مثبتی در بازیکنان استقلال دیدم/ باید اتحادمان را حفظ کنیم