واکنش استاندار کرمانشاه به جنجالی شدن اظهاراتش درباره ۱+۵ ؛ منظورم همین بود | اگر با من شوخی کردید ممنونم!